• Officiële website

  • Samen publiceren, of in één lijst - dat was al lange tijd de wens van Martijn en Maarten de Wolff, uit Hilversum. Vorige maand kwam die wens meer dan uit: eerst plofte het tijdschrift Wonderwaan op de mat, en de laatste drie weken van april hing hun gezamenlijke project "Ik ben de Pen" in museum de Casteelse Poort in Wageningen.

  • De beeldend kunstenaar en de schrijver/dichter delen hun fascinatie voor het fantastische en het kunstzinnige - zaken die in de boekenwereld maar moeilijk samengaan. 'Het is vreemd,' zegt Martijn. 'Beeldende kunst mag overal over gaan. Je kunt een grote plastic drol in een museum zetten en het kunst noemen. Als een boek over zombies gaat, wordt het automatisch 'pulp-horror' en is het predikaat 'literair' eigenlijk onmogelijk. Dit vind ik een heel interessant gegeven. Het laat zien hoe we in hokjes denken.'


    Aaibaar en afstotelijk
    Die hokjes stelt De Wolff of zijn eigen manier ter discussie. Hij werkt soms dagen heel gedetailleerd aan een tekening van een wezen dat zowel aaibaar is als afstotelijk, zowel vogel als... iets anders. Het is moeilijk er de vinger op te leggen, maar toch klopt het altijd.

  • Plannen
    Momenteel werken de twee aan opnieuw een publicatie in Wonderwaan, getiteld 'De Vouwen van de Tijd'. Het is een gedicht van Martijn, gecombineerd met illustraties van Maarten, vormgegeven als pagina's uit een graphic novel. Het tijdschrift heeft een kleine oplage, maar kent een trouwe groep lezers. Het is voor Adelmund en De Wolff een 'proefplatform'. Binnen een jaar verwachten ze een boekpublicatie te realiseren.